Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
24-11-2017

Inwestycje w sołectwie Bolechowice

Rozbudowa szkoły i nowe drogi

Wśród inwestycji realizowanych na terenie sołectwa Bolechowice do najważniejszych należy zaliczyć te związane z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych.

 

Wokół szkoły

Trwa modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. Dzięki podniesieniu ścian powstaną nowe pomieszczenia, które zostaną przeznaczone na cele użytkowe. Inwestycja obejmuje również m.in. wymianę pokryć dachowych wraz z naprawą kominów i obróbek, rozbudowę instalacji wewnętrznych, montaż windy, a także przebudowę sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wynosi 947.964,86 zł, a termin jej zakończenia upływa  31.08.2018 r.

Jednocześnie prowadzone są roboty związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z  modernizacją kotłowni olejowej na gazową. Na zadanie to gmina Sitkówka-Nowiny uzyskała dofinansowanie od zarządu województwa świętokrzyskiego. W budynkach oświatowych w Bolechowicach i Kowali zostaną przeprowadzone kompleksowe prace termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej), modernizację c.o., docieplenie dachu i częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wartość dofinansowania wynosi 1.180.307,13 zł.

 

Budynek ZPO w Bolechowicach zostanie docieplony.

 

Niedawno zakończono gruntowny remontu boiska sportowego w Bolechowicach. Projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy placówkach szkolnych w msc. Bolechowice i Nowiny w gminie Sitkówka-Nowiny” zrealizowało Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”. Wartość inwestycji wyniosła ponad 240 tys. zł. Środki EFRROW  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” uzyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Z inicjatywy mieszkańców budowana jest obecnie altana rekreacyjna wraz z grilowiskiem. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 43.000 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 115.000 zł.

 

Trwa budowa altany  rekreacyjnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

 

Na drogach

Gmina Sitkówka-Nowiny ogłosiła przetarg na pierwszy etap realizacji przebudowy drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość zadania w budżecie na 2017 r. wynosi 1.000.000,00 zł. Ukończono czynności formalno-prawne dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego. 1 grudnia mija termin składania ofert na budowę kanalizacji deszczowej w drodze.

Zaprojektowano przebudowę zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice (wyjazd ze szkoły). Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane jest w przyszłym roku.

W ramach budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w formie Grup Inicjatywy Lokalnej wykonano rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Bolechowice o wartości ok. 85.000,00 zł.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl