Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
17-11-2017

Nowe środki pieniężne dla stowarzyszeń!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć: 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego oraz 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 30.11.2017-15.12.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia o godz. 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji o naborze, regulamin naboru oraz wniosek z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce "konkursy". Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w biurze czynnym w dni robocze od 7:30 do 15:30. Informacje uzyskać można także pod nr telefonu 41 311 46 91 ewe. 304, 305.

2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego link

2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych link

 


Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl