Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
19-10-2016

Blisko 450 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego i obywatelskiego rozdysponowali mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny

Końca dobiegł cykl spotkań sołeckich na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, podczas których mieszkańcy sami zadecydowali, jakie inwestycje przeprowadzą na swoim terenie w ramach przeznaczonych dla nich przez gminę środków. Do rozdysponowania w ramach funduszu sołeckiego mieli łącznie ponad 300 tysięcy złotych, a w ramach funduszu obywatelskiego 146 tysięcy zł. Miejscowości, które nie wchodzą w skład sołectw, otrzymały fundusz obywatelski po raz pierwszy w historii.

Ponad 300 tysięcy złotych z budżetu gminy rozdysponowali mieszkańcy sołectw.

Fundusz sołecki to pieniądze dla poszczególnych sołectw zagwarantowane w budżecie gminy. Mieszkańcy mogą je przeznaczyć na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. – Aktualnie w gminie Sitkówka-Nowiny każde sołectwo otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu gminy, w wysokości ustalonej ustawowo. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na realizację zadań gminy, które posłużą mieszkańcom danego sołectwa – wyjaśnia wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz.
Podczas cyklu pięciu spotkań mieszkańcy poszczególnych sołectw analizowali swoje potrzeby, podsumowali dotychczas wykonane zadania i określili cele do zrealizowania w kolejnym roku. Jako pierwsi spotkali się mieszkańcy sołectwa Szewce-Zawada i zadecydowali, że ponad 58,5 tysiąca zł swojego funduszu przeznaczą na projekt rozbudowy drogi i oświetlenia przy ulicy Kwarcytowej, a także zakupią stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich Szewczanki i kosiarkę-ciągnik na potrzeby sołectwa. Sołectwo Zgórsko-Zagrody podobną kwotę przeznaczyło na place zabaw uznając, że przyszły rok będzie rokiem inwestycji, które szczególnie posłużą najmłodszym mieszkańcom. Mieszkańcy sołectwa Kowala chcą w 2017 roku zadbać o budynek remizy OSP, wykonując niezbędne remonty, doposażyć Zespół Obrzędowy Kowalanki i Szkołę Podstawową w Kowali. Łącznie w 2017 r. wydadzą na te cele 58 749 zł.
W Woli Murowanej mieszkańcy jednomyślnie zdecydowali, że w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. środki w kwocie ponad 37,5 tysiąca złotych przeznaczą na planowaną budowę placu zabaw oraz nagłośnienie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Sołectwo Bolechowice ma w 2017 r. do rozdysponowania kwotę 45.648,28 złotych. Zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego w przyszłym roku powstanie tam altana grillowa.

Dofinansowany będzie też Zespół Ludowy Bolechowiczanie.

Po raz pierwszy przyznano fundusz obywatelski

Sołectwa gminy Sitkówka-Nowiny mogą dysponować funduszami sołeckimi już od kilku lat. Są jednak takie miejscowości jak Nowiny, Sitkówka, Słowik i Trzcianki, które sołectwami nie są, a co za tym idzie, nie można przyznać im funduszu sołeckiego. – Mieszkańcy tych miejscowości mogli czuć się pokrzywdzeni z tego powodu, bo podobnie jak mieszkańcy sołectw, mają swoje potrzeby i plany, o zrealizowaniu których chcą sami decydować. Dlatego postanowiliśmy, że każda z tych miejscowości po raz pierwszy dostanie do rozdysponowania fundusz obywatelski, czyli gwarantowaną pulę pieniędzy, zależną od liczby mieszkańców. Chcemy tym samym zachęcać mieszkańców do aktywności społecznej, jednocześnie sukcesywnie budując społeczeństwo obywatelskie, które będzie dla nas partnerem w rozwoju gminy – podkreśla wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. – Dzięki funduszowi obywatelskiemu, podobnie jak funduszowi sołeckiemu, mieszkańcy mogą bezpośrednio wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu gminy – dodał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Ponad 146 tysięcy złotych przeznaczono na fundusze obywatelskie

Jako pierwsi swój fundusz obywatelski podzielili mieszkańcy Nowin. 58.850 złotych przeznaczyli na modernizację siłowni i stroje dla zespołu Nowinianki. Mieszkańcy Trzcianek kwotę 27 tysięcy złotych w całości przekazali na zaprojektowanie chodnika wzdłuż jednej z dróg na terenie swojej miejscowości. W Sitkówce, zgodnie z wolą mieszkańców, 23,5 tysiąca zł przeznaczone będzie na zmodernizowane boiska wielofunkcyjnego, i doposażenie placu zabaw.  Na Słowiku zgodnie zawnioskowano o ustawienie lustra drogowego przy ulicy Słowik Markowizna i wykonanie siłowni zewnętrznej.
Mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny sami zadecydowali o przeznaczeniu blisko 450 tysięcy złotych na najbardziej potrzebne według nich inwestycje. Wszystkie projekty, które uzyskały poparcie, będą realizowane przez gminę w 2017 roku.
Dotychczas dzięki funduszom sołeckim zrealizowano wiele inwestycji, które służą wszystkim mieszkańcom. Powstały m.in. boiska, altany grillowe, siłownie zewnętrzne, doposażono świetlice, szkoły i zespoły ludowe.
Funkcjonowanie takich funduszy rozwija postawę obywatelską, angażuje mieszkańców w życie gminy i wzmacnia poczucie wspólnoty.

Agnieszka Olech    


 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl