Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Aktualności

ROK 2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr RSO.0050.50.2018 z dn. 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: XXVI Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych - Zgórsko 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Sprawozdanie Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny ogłoszonego dn. 15.03.2018 r.

Zarządzenie RSO.0050.37.2018 r. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.09.04.2018 r. w sprawie o powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młozieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w Gminie Sitkówka-Nowiny

Oferta na realizację zadania publiczngo "Organizacja zimowego obozu sportowego dla zawodników 12-14 lat z grupu trampkarz młodszy GminnegoKlubu Sportowego "Nowiny"

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Zarządzenie nr RSO.0050.14.2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 05.02.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 roku

a) wzór oferty konkursowej

b) wzór sprawozdania

Zarządzenie nr RSO.0050.2.2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 10.01.2018 w sprawie:powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

ROK 2017


Informacja o wyniku naboru do Komisji Konkursowych w 2018 roku

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w spr. przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

 

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz formularze

a) wzór oferty konkursowej

b) wzór sprawozdania

 

Oferta na realizację zadania publicznego pt: "15 Sportowa Wigilia Judo"

 

Roczny Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

 

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: „28 Świętokrzyski Turniej Judo”

 

Informacja o wynikach konsultacji

Zarządzenie Wójta w spr. przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Programu Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

1. Formularz konsultacji

 

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

1. formularz oferty konkursowej
2. Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej
3.
Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu

 

Oferta na realizację zadania publicznego pt. „ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ MŁODYCH INICJATYW – II edycja”

 

Oferta na realizację zadania publicznego pt."Obóz Sportowy Bocheniec 2017"

 

Oferta na realizację zadania publicznego – „Półkolonia nowińskiej akademii futsalu – Nowiny 2017”

 

"Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 roku"

Ogłoszenie o II OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

1. formularz oferty konkursowej

 

Oferta na realizację zadania publicznego – Obóz sportowy dla zawodników GKS Nowiny – Zawiercie 2017

 

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXV Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert


  1. Informacja o wyniku naboru do komisji w otwartych konkursach ofert w 2017 r.
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w spr. powołania Komisji Konkursowej.

 

Sprowadzanie z realizacji programu współpracy gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

ROK 2016


1. Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku,

2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 roku

a) formularz oferty konkursowej, zał. Nr 1

b) formularz umowy zał. Nr 3

b) formularz sprawozdania zał. Nr 5

3. Nabór do Komisji Konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert w 2017 roku.

- formularz zgłoszeniowego kandydata

 

Roczny Program Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Informacja o wynikach konsultacji

Oferta na realizację zadania publicznego pn. WARSZTATY PATRIOTYCZNE DLA MŁODZIEŻY NA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI pn. „Młodzi patrioci Gminy Sitkówka-Nowiny”.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

Formularz konsultacji (wersja pdf, wersja word))

KONFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pn. "Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Sitkówka-Nowiny"

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o III Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności ma rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXIV Wojew,odzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Oferta na realizację zadania publicznego: III Gminne Zawody Pływackie

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r,

1. Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo – UKS FUKUTENJIN

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - 10.03.2016 r.

 

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

Nabór do Komisji Konkursowych - 11.03.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. - 11.03.2016r.

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy do ogłoszenia

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

 

1. Oferta na realizację zadania publicznego: Ferie z pasją 20162. Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo II Obóz Sportowy Judo 

ROK 2015

 

Zaproszenie dla dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne

Wakacyjne warsztaty:
SPORTOWE I PLASTYCZNE

Czytaj więcej ...

   1. Oferta na realizację zadania publicznego
  2. Oferta na realizację zadania publicznego
  3. Oferta na realizację zadania publicznego
  4. Oferta na realizację zadaniapublicznego
  5. Oferta na realizację zadania publicznego
  6. Oferta na realizację zadania publicznego

 

Zaproszenie do konkursu Polskiej Spółki Gazownictwa – czytaj więcej

 

  1. Oferta na realizację zadania publicznego
  2. Oferta na realizację zadania publicznego

 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny - 01.04.2015

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr WG 29.0050.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. - 18.03.2015

1. Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Gminie Sitkówka-Nowiny - 18.03.2015

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór umowy do ogłoszenia

3. Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

4. Wzór formularza ofertowego

5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury i sportu w gminie Sitkowka-Nowiny

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. 

ROK 2014

Oferta realizacji zadania publicznegoOferta realizacji zadania publicznegoProtokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty konkursowe dotyczących zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2014 r.Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl