Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Aktualności GRPP

ZAPRASZAMY NA

XI KONGRES STOWARZYSZEŃ 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2017

 

W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa pragnę zaprosić Państwa do udziału w XI Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego, który odbędzie się 19 października br.. Tegoroczny Kongres organizowany jest wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 17 października.
Hasło towarzyszące kongresowi brzmi "Jedność w różnorodności – organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań". Uczestnicy kongresu poznają m.in. możliwości wykorzystywania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego przez duże organizacje pozarządowe oraz na duże inicjatywy, poznają zasady funkcjonowania ekonomii społecznej, a także dowiedzą się, jak można kształtować i wzmacniać tożsamość społeczności lokalnych poprzez wspieranie dziedzictwa kulturowego. Do niniejszego zaproszenia dołączam szczegółowy program Kongresu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 Program kongresu

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnych Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r.

 

Targi odbędą  się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce.

Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej,

budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja podmiotów ekonomii społecznej, możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty.

Udział w Targach jest bezpłatny!

 

W programie zaplanowano m.in.:

  • stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej;
  • konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne:

Osoby zainteresowane udziałem w Targach prosimy o wypełnienie formularza wraz z załącznikami i przesłanie skanu na adres: katarzyna.perdzynska-zarzeczny@sejmik.kielce.pl Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami, prosimy o ich wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Biura Projektu (Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, budynek C2. P. 301).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 342-19-02.

Uwaga! Warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów (zalączonych poniżej).

Do pobrania:

  1. Program targów 1-2 grudnia 2016 r.
  2. Formularz zgłoszeniowy na Targi
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie Targi ES
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności Targi ES
  5. Dane instytucji objętej wsparciem w ramach projektu Targi ES
  6. Regulamin uczestnictwa i korzystania ze wsparcia w ramach projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl