Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:

Zadaj pytanie

Pytanie do Wójta

Ukryte śmieci
 • Autor: Mariusz
 • Data: Aug 19, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

Witam Czy fakt zakopania w gruncie śmieci przez "zieloną" firmę utylizującą odpady należałoby zgłosić na Policję ? Mam na uwadze miejsce przy siedzibie tej firmy (dawna pętla autobusowa linii 19 w Nowinach), gdzie jeszcze widać niedawne "prace gruntowe".

Szanowny Panie,

Za składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym przewidziane są sankcje karne. Jeżeli był Pan świadkiem lub ma Pan informacje o istnieniu nielegalnego wysypiska śmieci (również w przypadku śmieci, które zostały zakopane), należy o tym powiadomić Urząd Gminy. Można tego dokonać bezpośrednio lub poprzez System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb: e-potrzeby.pl/Nowiny

 

Sebastian Nowaczkiewicz

Siłownia
 • Autor: Monika
 • Data: Aug 15, 2017
 • Miejscowość: Nowiny

witam, chciałam sie zapytac czy w budynku gok ktory jest obecnie budowane znajdzie sie miejsce na silownie? Niektorzy nie moga dojezdzac np do Kielc pocwiczyc ze wzgledu na nadmiar pracy a tu blisko chetnie kilka osob by sie pewnie wybralo.

Szanowna Pani,

W zmodernizowanym budynku GOK planowana jest sala fitness, w której znajdą się urządzenia sportowe do ćwiczeń. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 r., mamy zatem sporo czasu, aby zastanowić się nad zagospodarowaniem całości budynku zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Warto podkreślić, że obecnie na terenie gminy również można korzystać z siłowni prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców oraz za darmo z siłowni zewnętrznych.

Sebastian Nowaczkiewicz

finanse
 • Autor: Grzegorz Olejarczyk
 • Data: Aug 4, 2017
 • Miejscowość: Kowala

Witam mam 3 pytania do Pana Wójta. 1. Na ile jest na dzień dzisiejszy zadłużona nasza gmina?? (chodzi mi o konkretna kwotę). 2. Kiedy powstanie nowy wodociąg w Kowali??? Można powiedzieć że był to ważny projekt przed wyborami ale jakoś gdzieś to zeszło na dalszy plan..... 3. Czy to prawda że radni naszej gminy podnieśli swoje diety w porównaniu do wysokości diet radnych poprzednich lat??? Dziękuje za odpowiedzi.

Szanowny Panie,

Ad. 1.

Kwota zadłużenia Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2017 r. wynosi 3 969 251,72 zł.

Ad. 2.

Wodociąg w Kowali będzie przebudowany przez spółkę Wodociągi Kieleckie prawdopodobnie z dofinansowania ze środków unijnych, wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną NFOŚIGW w Warszawie i oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. O tym, kiedy będzie on realizowany poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji.

Ad. 3.

Od 2007 roku radni otrzymywali diety za każdorazowy udział w sesjach i komisjach. Ich wysokość była zatem zależna od liczby posiedzeń, w jakich uczestniczyli radni każdego miesiąca. W 2015 r. zmienione zostały zasady wypłacania diet. Radni otrzymują miesięczny ryczałt obejmujący udział w sesjach i komisjach – niezależnie od liczby posiedzeń. 

Sebastian Nowaczkiewicz

budowa drogi
 • Autor: Jolanta Wijas
 • Data: Jul 19, 2017
 • Miejscowość: Bolechowice 87B

Chciałabym informacji na temat przebudowy drogi przy kopalni Bolechowice.( kiedy to nastąpi) Uciążliwość bycia sąsiadem kopalni i produkcji kostki ,,JADAR" jest dosyć duża zwłaszcza w okresie od września do maja. My mieszkańcy dochodzący na autobus broczymy w glinie i wodzie (raczej bagnie glinowym), która przelewa się na ulicę z placu Jadaru . Wszędzie na terenie gminy są jakieś inwestycje na naszym terenie nic się nie inwestuje. Prosimy chociaż o minimum zainteresowania.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Bolechowice, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi powiatowej nr 0381T, a więc również w okolicy Kopalni Bolechowice i Przedsiębiorstwa „JADAR”, planowane jest jeszcze w trym roku, na przełomie miesiąca sierpnia i września. Roboty budowlane związane z przebudową tej drogi prowadzone będą w obecnym 2017 i przyszłym 2018r. W ramach tych robót wykonana zostanie przebudowa jezdni, poboczy, wykonane zostaną w części chodniki dla pieszych, oświetlenie uliczne oraz system odprowadzenia wód deszczowych. Wszystkie te prace przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa na tej drodze, komfortu korzystania z niej dla kierowców i pieszych, oraz poprawią estetykę terenu, przez który przebiega przedmiotowa droga. Z uwagi na duży i skomplikowany zakres planowanej przebudowy drogi, prace projektowe i przygotowawcze zmierzające do jej rozpoczęcia, wymagają wykonania wielu czynności formalno-prawnych i pochłaniają dużo czasu, a duży zakres robót budowlanych wymaga zaplanowania ich realizacji na dwa lata tj. 2017 i 2018r.

Jednocześnie zapewniam, że przedmiotem zainteresowania władz samorządowych Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie planowania działań inwestycyjnych, są w równym stopniu wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie Gminy, z uwzględnieniem występujących na ich terenie potrzeb w tym zakresie, a wiele planowanych do realizacji zadań wymaga długiej i skomplikowanej procedury formalno-prawnej i przygotowawczej przed rozpoczęciem ich realizacji. Czynności te realizowane są przez Urząd Gminy na bieżąco, ale w niektórych przypadkach wymagają szczególnie dużo czasu i wysiłku w celu rozwiązania występujących problemów i stworzenia możliwości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

Sebastian Nowaczkiewicz

Ograniczenie prędkości
 • Autor: Henryka Brudkiewicz
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: Zgórsko ,Cyprysowa

Witam,mam pytanie- czy jest możliwe postawienie znaku ograniczającego prędkośc, gdyż to co wyrabiają niektórzy mieszkańcy naszej ulicy i testujący samochody z jednego z warsztatów woła o pomstę do nieba ... Dotyczy to ulicy Cyprysowej... Pozdrawiam: Henryka Brudkiewicz

Szanowna Pani

Odpowiadając na pytanie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że tak ul. Cyprysowa jak i ul. Cedrowa i ul. Leśna w msc. Zgórsko,  znajdują się w terenie zabudowanym i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego obowiązuje na tych drogach ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mając na uwadze zasygnalizowany w pytaniu problem w najbliższym czasie powołana zostanie komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego, która dokona analizy zasadności  wprowadzenia dodatkowego zmniejszonego ograniczenia prędkości na przedmiotowych drogach. W przypadku pozytywnej opinii komisji,  wprowadzone zostanie przez zarządcę  tych dróg dodatkowe oznakowanie ograniczające dopuszczalną prędkość poniżej 50 km/h. Chciałbym zwrócić też  uwagę na fakt, że kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ewentualna egzekucja ich nie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego, należy do właściwych organów porządkowych, w tym wypadku Policji i wszystkie zauważone przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego należy zgłaszać do tego organu. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że zwrócę się do Policji o zwiększenie częstotliwości patrolowania rejonu ulicy Cyprysowej i pozostałych ulic w tym rejonie msc. Zgórsko pod kątem przestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów ruchu drogowego.

Sebastian Nowaczkiewicz

roskopane uliczki
 • Autor: kasia
 • Data: Jul 17, 2017
 • Miejscowość: nowiny

wczoraj przechodziłam koło przeczkola i zaóważylam rozkopane uliczki. w jakim celu zostało zrujnowane jedyne miejsce gdzie małe dzieci mogły pojeździć na rowerach.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na pytanie informuję, że prowadzone obecnie roboty budowlane w miejscu byłego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci mają na celu utworzenie nowego, bardziej urozmaiconego, bezpieczniejszego i spełniającego aktualne wymogi, miejsca o takiej samej funkcji tj. właśnie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci. Prowadzone obecnie roboty budowlane nie mają na celu rujnowanie miejsca gdzie dzieci mogły jeździć na rowerach, a wręcz przeciwnie, mają doprowadzić do stworzenia atrakcyjnego miejsca zabawy i nauki dla dzieci, służącego do praktycznej nauki obowiązujących przepisów ruchu drogowego i zapoznawania się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Planowany termin zakończenia prac przy budowie nowego miasteczka ruchu drogowego określony został na 31.08.2017r.

Sebastian Nowaczkiewicz

Różne rzeczy
 • Autor: Bartek
 • Data: Jun 1, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam 1. W naszej gminie pojawiła się ostatnio ogromna plaga komarów, czy gmina zamierza pomóc mieszkańcom? Można zrobić oprysk drzew i krzewów przy rzece Bobrzy lub zamontować na drzewach budki dla nietoperzy (jeden nietoperz w ciągu dnia może zjeść nawet 2000 komarów) 2. Kiedy dojdzie do remontu kostki brukowej przy wyjeździe z alejki przy przejeździe kolejowym? (pisałem w tej sprawie 2 miesiące temu, ale jakość nie widać zmian) Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na  pytanie dotyczące plagi komarów informuję, że  podjęte już zostały przez Gminę działania w celu zminimalizowania zbyt dużej ilości wspomnianych owadów i zostaną zakupione budki lęgowe dla jerzyków i nietoperzy.
Jednocześnie informuję, że naprawa nawierzchni z kostki brukowej drogi w msc. Trzcianki przy przejeździe kolejowym zostanie dokonana w miesiącu lipcu br.

Sebastian Nowaczkiewicz

Przeksztalcanie dzialek
 • Autor: Anna
 • Data: May 30, 2017
 • Miejscowość: Zagrody

Witam chodzi o dzialke 25/12 Zagrody .2 lata temu skladalismy do gminy pismo o przeksztalcenie dzialki kiedy mozemy otrzymac odpowiedz na ten temat

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, iż wskazana nieruchomość objęta jest trwającą procedurą dotyczącą zmiany nr 16 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany nr 5 w Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.
Do zakończenia procedury planistycznej pozostało uzgodnienie projektu zmiany z odpowiednimi instytucjami, oraz wyłożenie projektu zmiany do publicznego wglądu, które jest planowane na przełomie sierpnia i września obecnego roku.
Następnie projekt zmiany zostanie przedłożony Radzie Gminy celem podjęcia stosownej uchwały.

Sebastian Nowaczkiewicz

Nieprawdziwe informacje z Głosie Nowin
 • Autor: Mariusz
 • Data: May 27, 2017
 • Miejscowość: Trzcianki

Witam W odniesieniu do artykułu w Głosie Nowin "Lata ofiarnej służby" chciałbym wiedzieć skąd pani redaktor ma mocno zawyżone informacje dotyczące ilości akcji ratowniczych ? "Rocznie wyjeżdżają od kilkudziesięciu do ponad 100 razy do różnego typu zdarzeń." - rozmawiałem z kilkoma strażakami z tej jednostki i każdy z nich stwierdził, że nigdy jeszcze ich jednostka nie przekroczyła nawet 50 wyjazdów do zdarzeń. Skąd więc takie przekłamanie "ponad 100" ? Czy autorzy artykułu chcieli przedstawić tę jednostkę z Kowali w lepszym świetle na tle np. gminy czy powiatu ?

Szanowny Panie!
Pragnę zwrócić Pana uwagę, że sformułowanie „Rocznie wyjeżdżają od kilkudziesięciu do ponad 100 razy do różnego typu zdarzeń” zawarte w artykule „Lata ofiarnej służby” zamieszczonym w majowym wydaniu „Głosu Nowin” odnosi się nie tylko do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również do zdarzeń gospodarczych, zabezpieczeń imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy, a także różnego rodzaju pogadanek, prelekcji czy ćwiczeń.
Jednocześnie informuję, że do samych tylko akcji ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP z terenu gminy Sitkówka-Nowiny wyjeżdżały w poszczególnych latach:
– w roku 2012:

 • OSP Kowala – 70 razy,
 • OSP Wola Murowana – 82 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 16 razy,

– w roku 2013:

 • OSP Kowala – 26 razy,
 • OSP Wola Murowana – 49 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 11 razy,

– w roku 2014:

 • OSP Kowala – 30 razy,
 • OSP Wola Murowana – 38 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 11 razy,

– w roku 2015:

 • OSP Kowala – 53 razy,
 • OSP Wola Murowana – 58 razy,
 • OSP Szewce-Zawada – 9 razy,

– w roku 2016:

 • OSP Kowala – 44 razy,
 • OSP Wola Murowana – 39 razy,
 • OSP Szewce-Zawada –  8 razy.

Pragnę podkreślić, że wszystkie jednostki z terenu gminy Sitkówka-Nowiny prezentują najwyższy poziom, zarówno pod względem wyszkolenia, wyposażenia czy zaangażowania w pełnioną przez siebie służbę. Jako włodarz gminy dokładam wszelkich starań, aby każdą z jednostek wspierać i dbać o ich rozwój.

Sebastian Nowaczkiewicz

Barszcz sosnowskiego na terenie gminy
 • Autor: Artur Domagała
 • Data: May 23, 2017
 • Miejscowość: Wola murowana

Mam pytanie do kogo w gminie zwrócić się w związku z zauważeniem na terenie Woli murowanej rośliny nazywanej barszczem kaukazkim lub barszczem sosnowskiego. Roślina rośnie obok drogi na Sołtysy, na zakręcie tej drogi na skraju lasu. W dwóch poprzednich latach walczyłem z tą rośliną systematycznie ją wycinajac, ale te działania nie przyniosły skutku. W tym roku barszcz jest 3 razy liczniejszy niż w roku poprzednim, pomimo jego wycinania. Proszę o interwencję w tej sprawie gdyż jest to roślina bardzo niebezpieczna zagrażająca nawet życiu. Pozdrawiam

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana/Pani pytanie w sprawie rośliny nazywanej barszczem kaukaskim lub barszczem Sosnowskiego, informuję, że w dniu 24 maja br. pracownicy urzędu gminy sprawdzili w terenie czy faktycznie istnieje opisywane przez Panią/Pana zagrożenie. Po dokładnych oględzinach stwierdzono, że nie jest to roślina przedstawiona jako barszcz kaukaski. Ponadto barszcz Sosnowskiego posiada wysokość 2-3 m, czasem nawet 4-5 m, ma bardzo duże liści (blaszki liściowe ok. 1,2-1,6 m długości), kwiatostan jest lekko wypukły, największy na osi pędu posiada średnicę 30-80 cm, łodyga ma średnicę od 5-12 cm, charakterystyczne fioletowe plamki oraz jest pusta w środku.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wygląd i cechy charakterystyczne rośliny, rosnącej w miejscowości Wola Murowana, przy drodze na Sołtysy oraz cechy barszczu kaukaskiego (Sosnowskiego) można stwierdzić, że nie stanowi ona zagrożenia dla mieszkańców, jak również innych osób przebywających w jego sąsiedztwie.
Jednocześnie dziękuję za okazane zainteresowanie tym, co znajduje się w otaczającym nas środowisku. Zapewniam, że w przypadku pojawienia się tego typu zgłoszeń, będziemy niezwłocznie reagować, mając na uwadze zdrowie i życie naszych mieszkańców.

Sebastian Nowaczkiewicz

kruk
 • Autor: aldona
 • Data: May 19, 2017
 • Miejscowość: zgórsko

dzień dobry panie wójcie jak wójt się ustosunkuje do anonimów które powstały na wójta temat i dlaczego wójt się nie broni. moim zdaniem wójt powinien się bronić. nawet na stronie gminy złożyć wyjaśnienia. a druga sprawa dlaczego wójt nie odpowiada na bieżąco na zadawane wójtowi pytania. trzecia sprawa co będzie w miejscu po starym wyburzonym żłobku.

Szanowna Pani!
Jako osoba publiczna muszę liczyć się z tym, że działania moje i moich współpracowników poddawane będą ocenie. Niekiedy, jak w przypadku wspomnianego anonima, nie jest to ocena merytoryczna, a oskarżenia nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do treści anonima odniosłem się jako osoba prywatna, a nie wójt, na moim profilu na Facebooku. Nie widzę potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Mieszkańcy naszej gminy są na bieżąco informowani o wszelkich działaniach: prowadzonych inwestycjach, zawieranych umowach, odbywających się wydarzeniach za pośrednictwem strony internetowej, fanpage’u gminy na Facebooku oraz poprzez publikacje w Głosie Nowin.
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi na pytania Mieszkańców udzielane są zgodnie z Regulaminem „Zadaj pytanie Wójtowi”, którego treść znajduje się na stronie internetowej: tutaj...
Odpowiadając na pytanie dotyczące przeznaczenia terenu działki po starym wyburzonym budynku żłobka w Nowinach informuję, że teren ten docelowo przeznaczony jest na skwer wypoczynkowy, w ramach którego zostanie wykonana fontanna, oświetlone alejki spacerowe, ławki, elementy do zabawy dla dzieci, oraz elementy służące do wypoczynku i rekreacji dla dorosłych, wraz z nasadzeniem zieleni niskiej i średniowysokiej. W 2016 r. wykonany został projekt zagospodarowania tego terenu uwzględniający powyższe elementy, natomiast jego realizacja przewidziana jest w latach następnych po zakończeniu robót dotyczących rozbudowy budynku GOK Nowiny. Związane jest to z tym, że w trakcie rozbudowy budynku GOK Nowiny istnieje konieczność wykorzystania tego terenu jako parkingu dla klientów pływalni „Perła”, z uwagi na zajęcie obecnego parkingu jako terenu zagospodarowania placu budowy.

Sebastian Nowaczkiewicz


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl