Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
21-08-2016

Pomoc dla inwestorów

Gmina Sitkówka-Nowiny jest idealnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc zapewnia przedsiębiorcom działającym na jej terenie dostęp do instytucji otoczenia biznesu, które mają swoje siedziby lub funkcjonują w stolicy województwa. Dodatkowo, gmina leży przy ważnych szlakach komunikacji krajowej i międzynarodowej, co odgrywa ogromną rolę w obszarze przemysłowym.  Przez środek gminy przebiega droga wojewódzka, natomiast w zachodniej części gminy znajduje się droga krajowa międzynarodowa o charakterze tranzytowym. Znajduje się tu także jedno z najważniejszych połączeń kolejowych województwa świętokrzyskiego – linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa – Kraków.
Dogodne warunki prowadzenia działalności gospodarczej stwarzane przez lokalny samorząd sprzyjają nie tylko rozwojowi potencjału gospodarczego już istniejących firm, ale również inwestowaniu kapitału krajowego i zagranicznego.
Gmina Sitkówka-Nowiny organizuje cykliczne spotkania z przedsiębiorcami działającymi na jej terenie. Jest zawsze otwarta na potrzeby przedsiębiorców i  podejmuje działania inwestycyjne, aby zapewnić jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie poczyniono kroki w celu stworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie, co z pewnością podniesie jej atrakcyjność inwestycyjną i zachęci nowych przedsiębiorców do inwestowania właśnie tutaj.

 

Dla inwestorów Gmina Sitkówka-Nowiny przygotowała program pomocowy

Uchwała skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Prawa Unii Europejskiej i określa szczegółowe przesłanki udzielania pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje wyłącznie na nieruchomości, na które poniesiono udokumentowane nakłady finansowe na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont danego budynku, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Przewiduje się zwolnienie od podatku na okres od 1 roku do 3 lat. Okres trwania zwolnienia będzie zależał od wysokości poniesionych nakładów finansowych na inwestycję.

Dzięki takiemu programowi Gmina stwarza sprzyjające warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, co przyciąga nowych przedsiębiorców, na których czekamy z otwartymi rękami.

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl