Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja

Przydatne linki

Polecamy

Gmina Sitkówka-Nowiny

Gmina
Sitkówka-Nowiny

Szukaj w serwisie:
24-08-2016

Wnioski, formularze i deklaracje

 Do pobrania:

 

1. Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Deklaracja na podatek od środków transportowych – od 2016

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

2. Podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne (wersja pdf)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek leśny - osoby fizyczne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek leśny - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek rolny - osoby fizyczne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek rolny - osoby fizyczne (wersja word)

Wykaz budowli opodatkowanych (wersja word) 

Wykaz budowli opodatkowanych (wersja pdf)

Wykaz budowli zwolnionych (wersja word)

Wykaz budowli zwolnionych (wersja pdf)

3. Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

formularz ZAP-3

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpodami komunalnymi

Formularz deklaracji do pobrania

Załącznik do deklaracji

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki wg MPZP

11. Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców


12. Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę we wpisie, zawieszenie działalności, wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu działalności

Instrukcja do wypełniania wniosku CEIDG1

Klasyfikacja PKD

Instrukcja składania wniosku przez portal CEIDG

Terminy dot. działalności gopodarczej

Więcej informacji dla przedsiębiorców na www.firma.gov.pl

13. Sprawy obywatelskie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wersja word)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wersja pdf)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wersja word)

Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wersja pdf)


 

 

Kalendarz

Gmina
Sitkówka-Nowiny


Projekt i realizacja: RED9.pl