Aktualności - RSS http://www.nowiny.com.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony www.nowiny.com.pl Bal gimnazjalny Sun, 21 Jan 2018 11:27:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2431.html Swój bal uczniowie z Gimnazjum Św. Jadwigi Królowej w Nowinach zorganizowali w szkolnej stołówce. Uroczystość rozpoczął tradycyjny polonez.

 

Balowe suknie, garnitury, wysokie obcasy  i makijaże – w piątkowy wieczór, 19 stycznia, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbył się bal gimnazjalny. Poloneza poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mikołaj Bzymek wraz z koleżanką z klasy Iwoną Niewiadomską. Po przemówieniach dyrekcji i zaproszonych gości rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Na uczniów czekała dobra muzyka, poczęstunek i ścianka zdjęciowa. Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz ufundował pokaz ogni sztucznych.

Organizatorami balu karnawałowego byli: Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

 

]]>
Ostrzeżenie meteorologiczne Thu, 18 Jan 2018 14:39:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2430.html

]]>
Podatki płacę tam gdzie mieszkam Wed, 17 Jan 2018 09:35:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2425.html Bądź lokalnym patriotą! – przeczytaj dlaczego warto rozliczyć PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Dlaczego to takie ważne?

Każda gmina otrzymuje około 37% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na jej terenie. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności naszych jednostek, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci dzięki inwestycjom w sport i kulturę, poprawę jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone).

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje wiele osób, które mimo obowiązku meldunkowego wciąż widnieją w rejestrach mieszkańców innych miejscowości. Oznacza to, że udziały w podatku dochodowym (od tych mieszkańców) zasilają budżety miast i gmin, w których osoby te faktycznie nie mieszkają, a zatem też w mniejszym stopniu korzystają z ich infrastruktur.

Stąd też apelujemy, aby rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny jest to Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach. 

Zobacz, co możesz zyskać!

Z podatku PIT jednej osoby można np.:

zbudować 4 m² chodnika (podbudowa, obrzeże i nawierzchnia z kostki brukowej) posadzić 42 krzewy, które urozmaicą gminną zieleń wykonać  4 m² trasy spacerowej wyremontować 3 m² schodów zakupić 7 tablic z nazwą ulicy zakupić 6 znaków drogowych zainstalować 4 tablice informacyjne pomalować 19 m² pasów na przejściach dla pieszych wyremontować 9 m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej)

Jak dokonać zmiany urzędu skarbowego?

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT  adres naszej Gminy jako miejsca zamieszkania oraz wskazać dane Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

W każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w każdym urzędzie skarbowym jak również na stronie Gminy Sitkówka-Nowiny tutaj.... Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego (na który będą wpływać np. zwroty podatku). Wypełniony formularz ZAP-3 można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego.

 

Jadwiga Szendzielorz

]]>
Akcja zima 2017/2018 Tue, 16 Jan 2018 21:44:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2382.html Zimowe utrzymanie dróg w sezonei zimowym 2017/2018 na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

 

Drogi powiatowe

W gminie Sitkówka-Nowiny problemy występują w szczególności na drogach powiatowych, których utrzymaniem zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Są to drogi:

nr 0278T w msc. Szewce i msc. Zgórsko nr 0374T w msc. Nowiny. ul. Perłowa nr 0378T w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa (do msc. Wola Murowana) nr 0381T w msc. Wola Murowana i msc. Bolechowice nr  0378T w msc. Trzcianki (do msc. Kowala) nr 0376T w msc. Kowala.

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować OBWÓD DROGOWY CELINY – nr telefon 41 354 90 34.

 

 

 

Drogi gminne

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Zgłoszenia niedogodności należy dokonywać w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 41 346 51 59, 41 366 73 42 oraz całodobowo: 695 591 419, 601 168 174, 691 676 913. W szczególnych przypadkach gminne służby drogowe wspierają PZD w utrzymaniu dróg powiatowych.

 

Odśnieżanie chodników leży po stronie mieszkańców

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała Rady Gminy nr XXIX/241/13 z 27 marca 2013 r. z późn. zm.). Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

 

]]>
Wyrazy głębokiego współczucia Tue, 16 Jan 2018 12:04:00 +0100 http://www.nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2424.html Długoletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitkówce

oraz Szkoły Podstawowej w Nowinach

składa

 

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Sebastian Nowaczkiewicz

wraz  z pracownikami

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak

z radnymi

 

 

]]>